Gylling Teknik AB

Gylling Teknik AB levererar elektromekaniska produkter med fokus på industriella kunder och grossister. Exempel på produkter är ett eget Lockout-system samt optiska sensorer, reläer och andra komponenter.

Ytterligare produktområden är ljudsystem och batterilösningar till företag och kommuner. Gylling Teknik representerar ett flertal ledande varumärken i Sverige.

Ledning

Inger Tallén

VD

Kontakt

Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm

+46 8 742 01 70

info@gyllingteknik.se http://www.gyllingteknik.se

Inger Tallén

desktop-large
desktop
tablet
phone